Novo stambeno zadrugarstvo kao ključ za stambenu krizu

Zaslepljeni političkom, ekonomskom, ekološkom, kulturološkom i drugim krizama, gotovo da ne vidimo sveprisutnost STAMBENE KRIZE. Gde i kako živimo nije tema aktuelne politike. Nasuprot tržišnoj, to jest investitorskoj logici izgradi i prodaj, novo stambeno zadrugarstvo polazi od pretpostavke da stan nije roba i da se njime ne trguje i da građani, kroz udruživanje, mogu da grade alternative aktuelnom stambenom tržištu.

Mislimo da novo stambeno zadrugarstvo treba da ima važnu ulogu u promenama aktuelnih stambenih praksi i zato smo pozvali zajednicu građana i stručnjaka iz cele Srbije da o ovoj temi razgovaramo u okviru onlajn susreta  “Novo stambeno zadrugarstvo kao ključ za stambenu krizu”, održanom u četvrtak 11. aprila 2024.

Ovom prilikom smo na zajedničkom virtulenom stolu, oslikali, odmerili i pažljivo pogledali mnogobrojne elemente i alate koje već imamo na raspolaganju, da bismo uspostavili stanovanje kao resurs pojedinca i zajednice, stanovanje u kome se živi i kome se ne robuje. 

Video sa onlajn događaja održanog 11. aprila 2024.

  • Prezentaciju sa ovog predavanja preuzmite ovde (pdf).

Na ovom susretu Цentar za novo stambeno zadrugarstvo i udruženje Ko gradi grad su izašli iz svog fizičkog prostora i otvorili vrata ljudima i organizacijama širom Srbije. Kao uvod predstavili smo rezultate naših dosadašnjih istraživanja i aktivnosti i predložili neke strategije koje smo prepoznali kao pogodne za našu društvenu situaciju, kao i pravni i ekonomski okvir. Skup je okupio učesnike iz Beograda, Novog Sada, Niša, Pančeva, Zagreba, Njujorka, kao i predstavnike zainteresovanih organizacija – ADRA Srbija, Koalicija za razvoj solidarne ekonomije, Arhitektonski fakultet, Ministarstvo prostora, Centar za politike emancipacije, Zelena energetska zadruga, Zeleno-levi front, Politička platforma – Solidarnost.

Tržište stanova u Beogradu i većim gradovima Srbije je veoma ograničeno – po podacima nezavisnih istraživača i nadležnog ministarstva svega 10% stanovništva može da kupi stan! Ovakvo tržište isključuje najveći deo populacije koja traži priuštivo stanovanje, stanovanje koje zaista može da zadovolji naše životne potrebe. Naše nedavno istraživanje, pokazalo je da je čak 23,8% građana Beograda zainteresovano za stambeno rešenje koje je dostupno i stabilno, a nije nužno u ličnom vlasništvu. 

Neprofitno stambeno zadrugarstvo nudi alternativu – kroz kolektivni način organizovanja, investiranja i upravljanja i kroz zajedničko vlasništvo i mehanizme koji sprečavaju spekulacije na tržištu. Udruženje Ko gradi grad je poslednjih pet godina posvetilo razvoju pravnih, poreskih i finansijskih aspekata ovog modela, kao i načinima za uključivanje zajednice i spremni smo da vam predstavimo istraživanja i zaključke do kojih smo došli. Takođe, zainteresovani smo i da prepoznamo pojedince i organizacije koji žele da na lokalnom nivou razvijaju temu neprofitnog stambenog zadrugarstva.

Ovaj događaj realizovan je u okviru projekta “Na pragu društvene promene: neprofitno stambeno zadrugarstvo kao ključ” koji finansira Evropska unija, a sprovodi ga Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije – KoRSE. Za sadržinu materijala isključivo je odgovorno udruženje Ko gradi grad i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.