O nama

Kontakt: info@kogradigrad.org

Platformu KO GRADI GRAD pokrenuli smo 2010. godine, vođeni uverenjem da dijalog o željenom razvoju grada mora da uključi sve one koji čine taj grad. Utisak je bio, a takav je ostao do danas, da se urbanističke odluke, kako na nivou nekog lokalnog parka tako i po pitanjima važnim za sve građane, donose u sprezi (krupnog) kapitala i vlasti. Grad se razvija u skladu sa privatnim interesima malog broja pojedinaca, po netransparentnim procedurama, praćenim različitim kontravezama i, najvažnije, rutinskim ignorisanjem potreba i želja samih građana. Kulminacija ovog principa je projekat Beograd na vodi.

KO GRADI GRAD je krenuo kroz realizaciju Otvorenih razgovora 2010. i Susreta gradskih entuzijasta i majstora 2011, kada smo se upoznali sa aktivnostima brojnih grupa i pojedinaca iz Beograda, ali i drugih gradova Srbije i regiona, angažovanih na artikulisanju pozicije i akcije građana ka (ne)željenom urbanom razvoju. Bilo direktnim akcijama na terenu ili kroz načelno suprotstavljanje volji i odlukama nadležnih organa, ove grupe su proizvele šansu i potrebu za detaljnijim upoznavanjem javnosti i aktivista sa pojedinim slučajevima ili fenomenima ovakvih praksi, koje se na primer zalažu za otvorenije i inkluzivnije urbanističke procedure ili javniji tretman javnih prostora. Na osnovu iskustava i prikupljenih informacija nastao je koncept radnih stolova koji su tokom 2012. godine dovodili aktere i publiku u nove situacije promišljanja i analize, planiranja i evaluacije. Radne stolove osmislili smo kao priliku za bolje razumevanje mehanizama i procedura koji oblikuju razvoj grada, ali i za ko-generisanje i raspodelu znanja, metoda i planova među samim inicijativama.

Krajem 2012. godine KO GRADI GRAD pokreće inicijativu PAMETNIJA ZGRADA, pionirski poduhvat iznalaženja načina pristupačne stanogradnje u Beogradu, koja bi bila dostupna velikom broju građana koji nemaju stan, niti ga mogu steći pri sadašnjim nametnutim tržišnim uslovima. Otpočeli smo pitanjem da li je moguće kroz zajednička ulaganja, ne samo novca, već i znanja i veština, izgraditi stanove koji bi koštali barem upola manje od onoga što nam nudi tržište. Zatim smo, kroz obnovu modela stambene zadruge, došli do pristupa zasnovanog na principima ekonomske solidarnosti i uradimo-zajedno metodama, materijalizovog u projektu Nova moba za ovo doba.

Organizovanjem skupa Tzv. STAMBENO PITANJE u oktobru 2015. ovu važnu temu želeli smo da zajednički vratimo u središte društvenog interesovanja i dogovora. Tokom 2016. KO GRADI GRAD se fokusirao na iznalaženje načina kolektivnog finansiranja stambene zajednice PAMETNIJA ZGRADA i nastavlja mobilisanje kolektivnog nezadovoljstva oko problema u stanovanju i potrebnih promena stambenih politika. Bavili smo se komentarima i predlozima izmena Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, i u decembru mesecu organizovali kamapanju Dobrodošli u stambeni pakao, koja ukazuje kako je preko 70% domaćinstava u Srbiji je veoma opterećeno troškovima stanovanja i postavlja pitanje: kako nam je postalo normalno da se pitanje da se pitanje krova nad glavom tretira kao pitanje privilegije i luksuza?

Trenutno radimo na pripremama za realizaciju pilot projekta PAMETNIJE ZGRADE.

KO GRADI GRAD pokrenuli su 2010. Marko Aksentijević, STEALTH.unlimited i Kulturni centar REX, uz podršku Fondacije Hajnrih Bel (Heinrich Böll) Srbija. Posle više od pet godina rada kao neformalna platforma, u januaru 2016. godine KO GRADI GRAD je registrovan kao udruženje građana.