Osmišljavanje koncepta projekta za konkurs MILD home

pz-lokU subotu 7. decembra organizovali smo sastanak na kome je inicijativa Pametnija zgrada pokrenula sa formiranjem tima koji bi odgovorio na raspis arhitektonskog konkursa Opštine Savski venac na temu MILD home. Sastanak je bio konstruktivan i okupio je grupu ljudi zainteresovanih da do 14. februara odgovori na ovaj raspis. Ukoliko ste zainteresovani da se pridružite timu, sledeći radni sto održaćemo u subotu 21. decembra, od 13 – 18 h u Kulturnom centru Rex. 

Osnovna tema ovog sastanka će biti formiranje koncepta i programa koji bi pratio do sada dostignute principe Pametnije zgrade – kolektivnog samo-organizovanog stanovanja u kome su učesnici zadrugari, koji na osnovama solidarnog pristupa i ličnog angažmana, projektuju, grade i investiraju po neprofitnim principma. Ovaj pristup bi trebao da omogući uključivanje širokog broja ljudi koji svojim radom i finansijama ne samo da bi rešili sopstveno stambeno pitanje, već bi razvili model koji bi mogao da se širi. MILD home konkurs nam daje prvu priliku da takav model formiramo, prenesemo u prostor i pretstavimo javnosti. Ovu priliku želeli bi smo da iskorititi za smelo i radikalno rešenje – u prostornom, organizacionom i/ili ekonomskom smislu.

Teme koje će biti okosnica sledećeg sastanka, i o kojima treba unapred razmisliti su:

1 > Šta bi MILD principi bili u slučaju Pametnija zgrade?
M – modularno, I – inteligentno, L – nisko-budžetno (low budget), D – uradi sam (do-it-yourself). Ove principe pokušaćemo da u projektnom zadatku interpretiramo tako da istaknu ciljeve i standarde Pametnije zgrade (i Pametnije zadruge).

2 > Kakav bi bio vaš scenario/vizija za naselje (u šumi) u Borskoj ulici?

Konkursna lokacija se nalazi na ivici Opštine Savski venac, preko puta banjičkih solitera.

Što budemo prikupili više ideja biće i više materijala za diskusiju i formiranje zajedniškog koncepta i programa naselja. Ukoliko ste zainteresovani da dobijete više informacija o temama sastanka, javite nam se na: info@kogradigrad.org. A ako imate na umu i još nekoga koga tema Pametnije zgrade interesuje i ko bi bio vredan član tima pozovite ga/je da nam se priljuči. Ono što nam konkretno, po propisima konkursa, još nedostaje je osoba koja ima licencu ili položeni kurs iz energetskih standarda.

U međuvremenu pripremamo i radionicu koja će se održati od 10-12. januara, kada će svoja iskustva i metodologiju rada sa nama podeliti holandski arhitekta Hein de Haan, koji ima ogromno iskustvo na procesu projektovnja i izgradnje sa raznolikim grupama građana, i čiji je jedan od poslednjih izvedenih projekata Vrijburcht u Amsterdamu, gde inače i sam živi. Podloga za rad sa Heinom će biti naš konkursni projekat.

 


 

Pretakanje iz koncepta u projekat u prostor

konkurs-MILD-homeMPosle obilaska potencijalnih lokacija (o čemu više možete pročitati ovde) projekat PAMETNIJA ZGRADA je došao pred izazov prve konkretne razrade koncepta zajedničke stanogradnje. Opština Savski Venac, koja je bila predlagač nekih od lokacija koje smo u septembru posetili, raspisala je arhitektonski konkurs za idejne predloge modularnog, inteligentog, niskobudžetnog i uradi sam stanovanja. U subotu 7. decembra, od 12-18h u Kulturnom centru REX, okupili su se zainteresovani za formiranje raznolikog tima PAMETNIJE ZGRADE, koji će u periodu do 14. februrara 2014. odgovoriti na ovaj konkurs.

Zaključak našeg septembarskog okupljanja bio je da ćemo u narednoj godini pokušati da razradimo tri pristupa zajedničkoj stanogradnji, na različitim tipovima lokacija – kao što su centar, obod grada i rekonstrukcija postojećeg objekta. Raspis konkursa Opštine Savski Venac, koji se poklapa i sa nekim od principa PAMETNIJE ZGRADE daje nam prvu priliku da prostorno, organizaciono i ekonomski testiramo model stanovanja koji smo razvijali kroz prethodne sastanke, prenesemo ga na konkretnu lokaciju i predstavimo javnosti. (Pun raspis konkursa dostupan je na ovoj adresi).

Kroz ovaj konkurs nećemo tražiti samo arhitektonski odgovor, već će to biti i prva prilika da principe “pametnije” stambene zadruge pretočimo u graditeljski metod, projekat i prostor. Znanje, iskustvo ili interesovanje za energetsku efikasnost, izgradnju od pristupačnih materijala i proces samo-gradnje, sigurno će biti od dodatnog značaja za sam konkurs, ali će to podjednako biti i inventivnost na ekonomskom i društveno-organizacionom planu, kao i jedinstveni način prezentacije ideje. Ono što će tim PAMETNIJE ZGRADE sigurno činiti drugačijim od ostalih koji će se prijaviti na ovaj konkurs je to što našu grupu već nerazdvojivo čine mogući budući stanari, investitori, projektanti, graditelji – zadrugari.

Pre sastanka u REXu, u četvrtak 5. decembra, od 13h smo se našli u Borskoj ulici kako bismo obišli konkursnu lokaciju. Vaše ideje, predloge ili pitanja, možete nam poslati na  info@kogradigrad.org.

Idemo korak dalje!