Mapa mogućih lokacija

U proteklih pola godine, promišljali smo, zajednički, moguće modele zajedničke stanogradnje u Beogradu. Vreme je da svoje teorijski razmatrane i aktivistički artikulisane ideje približimo polju prakse. Vrlo oprezno, skoro bojažljivo, početkom jula otpočeli smo sa prikupljanjem predloga potencijalnih lokacija za PAMETNIJU ZGRADU (ili više njih). Od tokom leta predloženih lokacija nekoliko najinteresantnijih biće odabrano za mini-ekspedicije koje planiramo od 13 – 15 septembra kako bismo ove lokacije videli i diskutovali uživo. Pozivamo vas da nam se pridružite u prikupljanju predloga lokacija za koje smatrate da bi bile interesantne i relevantne za ovakav poduhvat.

Strateški gledano, da bismo pokrili što više mogućih scenarija realizacije projekta, bilo bi važno da prikupljeni predlozi lokacija budu kako u centru grada (gde se na primer očekuje rušenje udžerica), tako i u predgrađu, ali i na nekoj ledini gde bi ovakav projekat bio potencijalni okidač i za dolazak drugih graditelja, pa time i za moguću izgradnju novog naselja.

 

View Lokacije za Pametniju Zgradu in a larger map

Klikom ovde možete otvoriti mapu do sada predloženih lokacija, a tu možete postaviti i svoj predlog. Da bi mogli da unosite izmene neophodno je da ste ulogovani sa nekim Google nalogom.

Od podataka, osnovno je podeliti sa ostalima adresu i opis parcele, kao i ime ili nadimak predlagača lokacije. Dok vam ponuđena lista može poslužiti kao orijentir šta bi još bilo relevantno prikupiti od informacija: Broj parcele/ Katastarska opština/ Gradska opština/ Površina parcele/ Vlasništvo/ Namere vlasnika/ Relevantni urbanistički uslovi/ Ostali komentari.

Za pronalaženje informacija o potencijalnim lokacijama mogu vam koristiti sledeći linkovi:

Mapa Katastra nepokretknosti (na kojoj možete videti tačan broj parcele)
Katastar nepokretnosti (na kojem možete utvrditi vlasništvo i trenutnu izgrađenost za datu parcelu)
Zone i planovi Beograda (pomoću kojih možete utvrditi urbanističke uslove)

Neki podaci (poput namere vlasnika) nisu jednostavni za utvrditi bez neposrednog raspitivanja, dok drugi (poput urbanističkih uslova) mogu biti prezahtevni za nekoga ko ne zna da čita prostorne planove. Zato napravite unos sa podacima koji su vam dostupni a zajedničkim snagama ćemo dopuniti informacije i utvrditi plan obilaska potencijalnih lokacija u septembru.

U očekivanju vaših predloga, insistiranja, komentara i baksuziranja!