Pametnije od vlasništva i profita?

Ovaj, prvi radni sto u 2013. godini bio je posvećen pitanjima vlasništva i profita, koja često na odlučujući način mogu uticati na motivaciju, održivost i javni značaj jednog poduhvata zajedničke stanogradnje. Bez ambicije da odmah rešimo sve postojeće i moguće probleme i dileme iz ovih oblasti, želimo da ih učinimo predmetom promišljanja i diskusije kako pokretača projekta, tako i svih zainteresovanih. U petak 1. februara, sumirali smo rezultate inicijalnog radnog stola Pametnije zgrade, održanog u decembru, a grupa STEALTH pripremila je i predstavila jedan broj primera inicijativa i poduhvata samo-organizovane gradnje ili kolektivne gradnje iz više zemalja sveta, sa posebnim osvrtom na to kako se odnose prema vlasništvu i profitu. Diskusija o ovim primerima kao i onim koje su predstavili drugi učesnici nastavljena je i narednog dana. U subotu 2. februara, kroz format “radnog stola” detaljnije smo se bavili temama vezanim za profit i vlasništvo, a svaki radni sto je bio praćen diskusijom:

– uvodno izlaganje na temu profita u stanogradnji u Beogradu; odnosa cene kvadrata i plate i neodrživost postojećeg modela, pripremio je predstavnik sajta Plata Rata.

– o temi individualno i kolektivno vlasništvo i vlasnički odnosi u zajedničkom poduhvatu; pravo i pravda unutar i izvan važeće legislative, govorili su pravnici organizacije Pro bono.

Na kraju susreta u subotu zajednički smo prodiskutovali i počeli sa planiranjem sledećeg radnog stola, izlagača, publike i učesnika.

Detaljniji izveštaj sledi.


Audio zapisi sa radnog stola:

     Deo 1 – Primeri iz sveta audio

     Deo 2 – Profit u stanogradnji, odnos cene kvadrata i plate audio

     Deo 3 – Primeri iz sveta 2 audio

     Deo 4 – Vlasnički odnosi u zajedničkom poduhvatu audio

Moguće pametnije zgrade? (STEALTH.unlimited prezentacija) pdf

Pro Bono prezentacija (uskoro!)