Pravljenje urbane prirode / Making Urban Nature, predavanje

Pozivamo vas na predavanje Pravljenje urbane prirode (Making Urban Nature) arhitekte Pita Volarda (Piet Vollaard) iz Roterdama, jednog od autora nedavno objavljene knjige pod istim naslovom. U okviru predavanja i diskusije, koje 30. novembra u 18 časova organizuje Ko gradi grad u saradnji sa Heinrich Böll Fondacijom, bavićemo se temama ekologije i biodiverziteta, životinjama i biotopima u gradu i upravljanjem urbanom prirodom. Događaj je namenjen urbanim dizajnerima, pejzažnim arhitektama, arhitektama, ekolozima i svima koji smatraju da pravljenje urbane prirode ne zvuči kao paradoks ili spoj nespojivog. Predavanje će biti na engleskom jeziku i održaće se u prostorima Nove Iskre, ulica Gavrila Principa 43. Na događaj su pozvani predstavnici i predstavnice organizacija civilnog društva, stručne javnosti i medija. Razgovor će voditi Mark Neilen (Marc Neelen) i Ana Džokić.

vreme: četvrtak 30. novembar, 18.00, predavanje, jezik engleski
mesto: Nova Iskra, ulica Gavrila Principa 43, Beograd


 

O knjizi Making Urban Nature:

“Grad je bogato stanište velikog biodiverziteta. Mnoge životinjske i biljne vrste se sada češće sreću u gradovima nego u ruralnim područjima. Međutim, urbana priroda je krhka i ugrožena stremljenjima planera i kreatora politika da grad vide isključivo kao stanište za ljude. Dizajn koji uključuje prirodu, koji smatra da je priroda sastavni deo urbanog organizma i važan deo kvaliteta života grada (za ljude i njegove ostale stanovnike), je pionirska praksa koja je tek nedavno počela da postaje deo urbanističkog planiranja. Making Urban Nature je inspirativna knjiga teorije i prakse dizajna koji uključuje prirodu u evropskim gradovima. Istovremeno, utopijska i pragmatična, ona razmatra jedinstvenu prirodu urbanih staništa i poziva na svrsishodnu integraciju prirode u dizajn zgrada i otvorenih prostora, pružajući praktične primere i predloge za dizajn.”

Pit Volard (Piet Vollaard) je arhitekta i arhitektonski kritičar. Knjigu Making Urban Nature (2017, NAi/010 Publishers) napisao je zajedno sa arhitektom Žak Vinkom (Jacques Vink) i urbanim ekologom Nils de Zvarteom (Niels de Zwarte). Pit je bio osnivač i glavni i odgovorni urednik ArchiNed-a (1996-2013) i gostujući predavač na nekoliko arhitektonskih škola u Holandiji. Fokus njegovih sadašnjih aktivnosti su urbana priroda u okviru kolektiva dizajnera i ekologa Prirodni grad (The Natural City), kao i radi na polju zajedničkih dobara i aktiviranja praznih zgrada u okviru kolektiva arhitekata, dizajnera i umetnika Grad u nastajanju (City in the Making), kao i srodni urbani aktivizma.