Program 2010

Četvrtak, 17. jun
19:00 Rеčnik gradskih dilemaPetak, 18. jun
10:30 – 11.00 Kratka hronologija gradilizacije
11:00 – 12:30 Gradnja društva, profit gradnje, budućnost grada
12:30 – 13:00 Pauza
13:00 – 14:30 Zakonitosti gradnje grada
14:30 – 15:30 Pauza za zalogaj (i fudbalske rezultate)
15:30 – 17:30 Ko i kako gradi naše gradove?

Subota, 19. jun
11:00 – 13:00 Ekonomija gradnje grada
13:00 – 14:00 Pauza za zalogaj
14:00 – 16:00 Grad pod lupom građana
16:00 – 16:30 Pauza
16:30 – 18:30 Novi pristupi, sveže prakse