2012: Radni stolavi o (ne)željenom urbanom razvoju

Platformu KO GRADI GRAD pokrenuli smo pre tri godine vođeni uverenjem da dijalog o željenom razvoju grada mora da uključi sve one koji čine taj grad. Utisak je bio, a takav je ostao do danas, da se urbanističke odluke, kako na nivou nekog lokalnog parka tako i po pitanjima važnim za sve građane, donose u sprezi (krupnog) kapitala i vlasti. Grad se razvija u skladu sa privatnim interesima malog broja pojedinaca, po netransparentnim procedurama, praćenim različitim kontraverzama i, najvažnije, rutinskim ignorisanjem potreba i želja samih građana.

U toku 2012. godine KO GRADI GRAD 3 je radio kroz format radnih stolova i diskusija, koji su dovodili aktere i publiku u nove situacije promišljanja i analize, planiranja i evaluacije. Aktivnosti brojnih grupa i pojedinaca iz Beograda, ali i drugih gradova Srbije i regiona, angažovanih na artikulisanju pozicije i akcije građana ka (ne)željenom urbanom razvoju, bili su povod za detaljnije upoznavanje javnosti i aktivista sa pojedinim slučajevima ili fenomenima ovakvih praksi, koje se na primer zalažu za otvorenije i inkluzivnije urbanističke procedure ili javniji tretman javnih prostora. A četiri organizovana radna stola smo osmislili kao priliku za bolje razumevanje mehanizama i procedura koji oblikuju razvoj grada, ali i za ko-generisanje i raspodelu znanja, metoda i planova među samim inicijativama.

U decembru 2012. KO GRADI GRAD izveo je neku vrstu inverzije svog pristupa. Ovoga puta, umesto razmatranja i podsticanja postojećih inicijativa, kroz projekat PAMETNIJA ZGRADA pokrenuli smo jednu novu koja se bavi neuralgičnom temom od pojedinačnog, kolektivnog ali i javnog interesa – stanovanjem. Ovu inicijativu, kojoj nije u prvom planu profit i komercijalizacija, nastavljamo i u 2013. kroz seriju radnih stolova, na kojima ćemo dalje istraživati mogućnosti dolaska do stana kroz zajedničko planiranje, prihvatljivo investiranje i uz minimalnu realnu cenu.

Više o aktivnostima iz 2012. pročitajte u Biltenu iz januara 2013.