Borba za pravo na stanovanje u Španiji: Da, može se!

Petak, 14. oktobar 2016. u 18h
Kulturni centar Rex, Jevrejska 16, Beograd

Ko gradi grad vas poziva na prezentaciju i razgovor sa Havierom Arizmendi Ruizom, aktivistom Platforme za osobe pogođene hipotekama (PAH) iz Španije.

Za sedam godina postojanja, Platforma PAH je postala najaktivnija i najrazgranatija organizacija nakon ‘španskog proleća’ 2011. godine. Ovaj pokret za pravo na stanovanje dosad je sprečio preko 2000 prinudnih iseljenja širom Španije. Pritom ih nije tek privremeno zaustavio, već su zahvaljujući javnim pritiscima i pregovorima aktivista i dužnika s bankama trajno ukinute pretnje gubitkom stana i prinudnim iseljenjem. Pored zaustavljanja deložacija, javnih akcija i pregovora oko pojedinačnih slučajeva, PAH aktivno predlaže izmene zakona, a putem direktnih akcija smestili su oko dodatnih dve i po hiljade porodica u prazne stanove u vlasništvu banaka i sa bankama ispregovarali socijalnu rentu koju zagovaraju i pravnim putem.

PAH se pokazao kao emancipatorska platforma, sposobna da uključi mase ljudi i promeni dominantni diskurs koji je krivicu svaljivao na dužnike i preusmeri krivicu na prave adrese – banke i državu. Ujedno, kroz kolektivno organizovanje inicijativa je ponudila alternativu depresiji u koju su mnogi zapali, a rešavanje stambenog pitanja prestalo je biti čisto individualni problem i odgovornost. Platforma PAH se tako pokazala kao uspešan politički akter na jedan nov i inspirativan način. Ada Kolau, jedan od osnivača PAH, danas je gradonačelnica Baselone.


Havier (Javier) Arizmendi Ruiz, živi u Valensiji, poreklom je iz Meksika, poljoprivredni je inženjer. Platformi PAH se priključio 2011. kao potencijalni kreditni dužnik, od 2013. je deo njihove Internacionalne komisije.

Prezentacija će biti održana na engleskom jeziku, u diskusiji ćemo se koristiti engleskim i srprskim jezikom. U najavi su korišćeni delovi teksta Da može se! Jelene Miloš i Ive Marčetić za portal Novosti.

Banka koju posedujemo, a ne banka koja poseduje nas

ilustracija: WikipediaKO GRADI GRAD vas poziva u subotu 8. novembra u 19 časova u Kulturni centar REX (Jevrejska 16) na predstavljanje ebanke iz Hrvatske, prve etičke banke u regionu. U trenutku kada Vlada Srbije pregovara sa američkom multinacionalnom investicionom bankom “Goldman Saks” (koja je profitirala 4 milijarde dolara kladeći se 2007. na kolaps kreditnog tržišta) da u Srbiji osnuje fond za rizične stambene kredite, postavljamo pitanje: da li su potpuno drugačiji oblici bankarstva mogući. Primer ebanke pokazuje da je način rada banke nešto u čemu možemo učestvovati. O tome kako će funkcionisati banka koja pravi pomak u vlasničkoj strukturi i upravljanju, u kojoj “klijenti” postaju suvlasnici i zajednički odlučuju o načinima investiranja i pravilima rada, govoriće Goran Jeras, jedan od pokretača ebanke.

ebanka je transparentna, demokratska, solidarna organizacija koja svojim članovima osigurava najpovoljnije uslove finansiranja, kontinuiranu savetodavnu podršku u poslovanju, kao i aktivno smanjivanje rizika povezivanjem u ekonomske celine. ebanka je etička razvojna banka u vlasništvu svojih klijenata koja doprinosi poboljšanju kvaliteta života ljudi. Kroz ulaganje više od 400 članova (građana, preduzeća, udruženja, zadruga, gradova, opština i sindikata), ebanka je u međuvremenu sakupila 7.500.000 evra početnog kapitala, i očekuje se da će do sredine 2015. ući u hrvatski svet finasija.

Pridružite nam se da saznamo zašto je bolje je da mi posedujemo banku, nego da banka poseduje nas!

Predavanje i razgovor: Izgradnja Madridske komune: trgovi, zajednička dobra i institucije

Kulturni centar Rex
nedelja, 08. jun 2014, 12:00 – 14:00

KO GRADI GRAD vas poziva na nedeljno matine predavanje i razgovor sa Anom Mendez de Andes iz Madrida, pod nazivom “Izgradnja Madridske komune: trgovi, zajednička dobra i institucije”.

Fotografije: @OlmoCalvo i @r2hox, Creative Commons Attribution - Share AlikeOd kad je #španskarevolucija otpočela protestima na trgu Puerta del Sol, politička izgradnja onoga što se naziva “komuna” Madrid, odvijala se kroz različita zastupništava i sredstava, počevši od trgova i lokalnih skupština ustanovljenih 15. maja 2011. do nedavnih biračkih inicijativa koje su učestvovale na izborima za Evropski parlament, održanim 25. maja 2014. Kolektivni i kooperativni odgovori na privatizaciju i finansijalizaciju struktura koje su do sada garantovale društvenu reprodukciju, kao što su stanovanje, zdravstvo, obrazovanje, javni prostori, mogu se shvatiti kao inicijalno oblikovanje institucija zajedničkih dobara nastalih kroz artikulaciju borbi protiv tretmana tzv. krize “štednjocidom” (austericid), razvoj autonomnih polja delovanja i eksperimentisanje novim načinima institucionalizacije. Sve ove nove konstelacije i eksperimentisanja uporedo otkrivaju i izazivaju bedu starog španskog režima i ukazuju na mogućnost konstitutivnog procesa odozdo.

Ana Mendez de Andes je arhitekta i urbanista. Od 2003. učestvovala je u kolektivnim istraživačkim projektima koji se bave politikom javnog prostora, proizvodnjom dodatne vrednosti u gradovima i urbanim zajedničkim dobarima, kao što su areaciegaurbanacción i Observatorio Metropolitano.

Za one koji žele da se unapred bliže upoznaju sa temama kojima će se predavanje i razgovor baviti, šaljemo nekoliko relevantnih tekstova i linkova:

Španski model, tekst članova Observatorio Metroplitano za New Left Review

Delovi Madrida, video

O usponu nove političke partije Podemos

Na ovom Wetransfer linku se nalaze i tri teksta članova Observatorio Metropolitano: o krizi u Španiji (Crisis in Spain, and elsewhere), o aktivističkom istraživačkom radu grupe i o zajedničkim dobrima (The Commons, social cohesion and the autonomy of social reproduction).