divider
What's new
 

KO GRADI GRAD / zima 2016.

 

Ove godine KO GRADI GRAD se fokusira na iznalaženje načina kolektivnog finansiranja stambene zajednice PAMETNIJA ZGRADA, pokrenuće kampanju o pristupčnom stanovanju i nastavlja mobilisanje kolektivnog nezadovoljstva oko problema u stanovanju i potrebnih promena stambenih politika. Detaljnije o aktivnostima koje uskoro dolaze i šta smo nedavno uradili možete da pročitate u prvom broju biltena za 2016. godinu.

 

Najava: Ekonomija na zajednički pogon


  _


 

Tokom poslednjih nekoliko godina, sve veći broj ljudi širom sveta dolazi do zaključka da ekonomija kakvu poznajemo jednostavno ne ide u korist običnih ljudi. Potrebna je alternativa, ali kakva bi ona trebala da bude? Da li odgovor možemo naći u skoro zaboravljenom kooperativanom (zadružnom) finansiranju, u eksperimentima sa novim finansijskim tehnologijama (kao što je Bitcoin) ili grupnom finansiranju - crowdfundingu?

Kroz inicijativu PAMETNIJA ZGRADA, KO GRADI GRAD radi na iznalaženju modela kolektivne, pristupačne stanogradnje u Beogradu, suprotstavljajući ga trenutno jedinom postojećem načinu dolaska do stana - kupovinom na špekulativnom tržištu nekretnina. Jedan od najvećih izazova na putu realizacije ove ideje je način finansiranja. Ali ako stanovanje počnemo da posmatramo kao nešto što je moguće rešiti zajednički, time i ekonomski mehanizmi kroz koje ga rešavamo postaju generator zajednice i rade za nas!

 

 

otvoreni razgovori i radionica: 3 - 5. mart


 

Radionica "Ekonomija na zajednički pogon” (subota 5. mart 12.00 - 18.00) baviće se iznalaženjem modela takve ekonomije u našim prilikama, u čemu će nam pomoći gosti iz Zagreba - Goran Jeras (eBanka, etična razvojna banka u vlasništvu svojih članova) i Marina Petrović i Kristina Lauš (Crowdfunding Academija). Pitanja na koja ćemo tražiti odgovore su: koje su mogućnosti stvaranja novih finansijskih institucija u vlasništvu samih građana? Šta je moguće, a šta nije moguće uradi kroz zajedničku ekonomiju? Odakle krenuti?

Radionicu će pratiti predavanje i razgovor o Crowdfundingu (četvrtak 3. mart, 18.00, Kulturni centar Rex), kao i eBanci (petak, 4. mart, 19.00, Impact Hub).

 

Istraživanje: Digitalne tehnologije i finansiranje stambenih zajednica

_   _


 

U januaru smo započeli istraživanje kako digitalne tehnologije finansiranja mogu da budu podrška formiranju stambenih zajednica, posebno inicijative Pametnija zgrada. Ovaj kratki video sumira predlog istraživanja koji je predstavljen u Stokholmu u septembru prošle godine, a od nedavno na KGG Twitteru možete da pratite i relevantne linkove i komentare na ovu temu. Polazna tačka istraživanje su različiti pristupi post-kapitalizmu koji poslednjih godina formiraju svoje konture.

Odlučili smo da pokrenemo i čitalački klub, kako bi razgovarali o nekim od ovih ideja. Prvi sastanak će biti 1. marta, a knjiga o kojoj ćemo razgovarati je - Postkapitalizam, autora Pol Mejsona (Paul Mason). Javite nam se na info@kogradigrad.org ukoliko želite da se pridružite. Razgovor će biti na engleskom i srpskom jeziku.

 

Re: Zakon o stanovanu i održavanju zgrada neprihvaljiv


 


 

Sredinom novembra, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je uputilo Nacrt zakona o stanovanju i održavanju zgrada na javnu raspravu u trajanju od svega 19 dana. Ovaj dugo iščekivani krovni zakon, iako za cilj postavlja održivo stanovanje, nije doneo očekivano razrešenje stambenih problema. Umesto da preuzme bar deo odgovornosti za nagomilane probleme u ovoj oblasti, država ih potencijalno samo produbljuje, razrađujući isključivo mehanizme dodatne naplate od već osiromašenih građana dok programe stambene podrške ostavlja bez zadatih budžetskih izdavanja.

Za vreme trajanja javne rasprave, sa učesnicima skupa Tzv. STAMBENO PITANJE smo sastavili zajednički komentar na Nacrt, koji je potpisalo 14 organizacija i inicijativa. Kada je Predlog zakona upućen u Skupštinu na razmatranje, pretrpeo je neke osetne izmene na tragu onoga što smo isticali. Tako su izbačeni dodatni nameti u vidu obaveznog profesionalnog upravnika i obaveznog osiguranja, odlučivanje unutar stambene zajednice je pojednostavljeno, a stambene zadruge su svrstane u moguće nosioce neprofitne gradnje. Ipak, malo je stvari za koje bi se moglo reći da su načelno poboljšane. A neki aspekti, poput prava podstanara, su doživeli degradaciju. Pročitajte zašto je Predlog Zakona o stanovanju i dalje neprihvatljiv.

 

Izveštaj: Tzv. STAMBENO PITANJE


 


 

U oktobru 2015. Ko gradi grad i Učitelj neznalica i njegovi komiteti organizovali su skup pod nazivom Tzv. STAMBENO PITANJE, kako bi smo kroz razmenu iskustva udruživanja stanara i povezivanje različitih stambenih situacije širom Srbije ovo važno, ali zapostavljeno pitanje vratili u središte društvenog interesovanja i dogovora. Kroz četiri radna stola - na teme Deložacije, Komunalne komunalije, Načini i iskustva samoorganizacije i (Pod)stanarstvo - pokušali smo da napravimo korak ka prevazilaženju principa “svako za sebe”, kao jedinog načina za rešavanje naših stambenih problema.

Pored radnih stolova organizovan je i dva otvorena razgovora na teme Toksično stanovanje i (Samo)organizacija i direktna akcija u okviru kojih je predstavljeno petnaest stanarskih incijativa i organizacija koje se bore sa posledicama svođenja stanogradnje na pravljenje profita, i pronalaze načinime udruživanja kako bi organizovali život u stambenim zgradama, regulisali cene komunalija, završili nedovršenu zgradu, sprečili prinudna iseljavanja, samostalno izgradili stambenu zgradu zasnovanu na principima uzajamne solidarnosti. Ovaj skup je ujedno bio i prvi korak ka artikulisanju ključnih tačaka borbe i izgradnje solidarnosti među različitim inicijativama za pristupačno i adekvatno stanovanje za sve.

Detaljne izveštaje sa svake od sesija, kao i audio snimke možete naći na linkovima iznad, kao i odgovore na "10 pitanja o stanovima i stanovanju” koje smo posle skupa dali za Politikin Magazin.

 

Članstvo: Evropska koalicija za pravo na stanovanje i grad


  _

 

U 2015. KO GRADI GRAD je postala član Evropska koalicija za pravo na stanovanje i grad koja obuhvata različite pokrete i grupe koje čine stanari, podstanari, stanovnici socijalnih stanova, skvotova, žrtve nasilnih iseljavanja, profesionalci i istraživači koji su se udružili kako bi ojačali borbu u oblasti stanovanja i preduzeli zajedničke akcije oko evropskih stambenih pitanja.

 


Posle više od pet godina rada kao neformalna platforma, početkom januara ove godine KO GRADI GRAD je registrovan kao udruženje građana. KO GRADI GRAD podržavaju: Heinrich Böll Fondacija Srbija, Holandska fondacije za kreativne industrije i Evropska kulturna fondacija (ECF). / kogradigrad.org